Zhuhai International Symposium on Molecular Imaging (ISMI) 2018
 

Zhuhai International Symposiumon Molecular Imaging (ISMI) 2018

No.245 Gongbei Shuiwan Road, Grand Hotels Group Zhuhai

October 26th-28th, 2018

Agenda

Date/Time

Speaker

Session chair

October 26

0830-1730

Registration

 October 27

0800-0845

Opening Ceremony

Zhongzhen Su

Xi Huang

0845-0900

Group Photo

0900-0930

Prof. Jie Tian

 Yi Su

Huanhuan He

0930-1000

Prof. Jiahong Gao

1000-1020

Tea Break

1020-1040

Prof. Deyun Wang

Yi Su

Huanhuan He

1040-1100

Prof. Fan Wang

1100-1120

Prof.Aiguo Wu

1120-1140

Prof. Masamitsu Kanada

1140-1430

Lunch

1430-1450

Prof. Suzanne E. Lapi

Yunlu Dai

Shoudeng Chen

1450-1510

Prof. Xueli Chen

1510-1530

Prof. Guolin Ma

1530-1550

Prof. Cewu Lu

1550-1610

Prof. Yi Su

1610-1630

Tea Break

1630-1650

Prof. Feifan Zhou

Yao Sun

Fei Xiao

1650-1710

Prof. Yao Sun

1710-1730

Dr.Peng Si

1730-2000

Dinner

October 28

0830-0850

Prof. Wei Ge

Masamitsu Kanada

Yan Yan

0850-0910

Prof. Zhen Cheng

0910-0930

Prof. Zhengjiang Zhu

0930-0950

Prof. Jason Ye

0950-1010

Tea Break

1010-1030

Prof. Jun Chu

Hongjun Jin

Dan Li

1030-1050

Prof.Yunlu Dai

1050-1110

  Prof. Adam de la Zerda

1110-1130

Young Scholar Award

Oral Presentation

1130-1150

Closing Ceremony

1150-1400

Lunch &Departure

 


Contact Us

Contact Address: No.52 Meihua Dong Road, Xiangzhou District, Zhuhai, China

Contact Persons: Xiaoqin Zheng, or Wenkai Zhang

Telephone: +86-756-2528106

Email: sysumi_zhuhai@163.com